Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Giáo xứ Lạc Quang: Tổng kết năm học giáo lý 2015-2016 |

Giáo xứ Lạc Quang: Tổng kết năm học giáo lý 2015-2016 |

Giáo xứ Lạc Quang: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu |

Giáo xứ Lạc Quang: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu |

Giáo xứ Lạc Quang: Ấn Tín Chúa Thánh Thần |

Giáo xứ Lạc Quang: Ấn Tín Chúa Thánh Thần |

Giáo xứ Lạc Quang: Khai giảng năm học giáo lý |

Giáo xứ Lạc Quang: Khai giảng năm học giáo lý |

Giáo xứ Lạc Quang: Lễ hộiTrăng Rằm |

Giáo xứ Lạc Quang: Lễ hộiTrăng Rằm |

Giáo xứ Lạc Quang: Huynh đoàn Đa Minh mừng bổn mạng |

Giáo xứ Lạc Quang: Huynh đoàn Đa Minh mừng bổn mạng |

Giáo xứ Lạc Quang: Đón nhận tân tòng |

Giáo xứ Lạc Quang: Đón nhận tân tòng |

Giáo xứ Tân Hưng: Hội viên Huynh đoàn Đaminh Tuyên khấn |

Giáo xứ Tân Hưng: Hội viên Huynh đoàn Đaminh Tuyên khấn |

Giáo xứ Lạc Quang: Ban Giáo lý mừng bổn mạng |

Giáo xứ Lạc Quang: Ban Giáo lý mừng bổn mạng |

Giới Y tế Công giáo TGP Sài Gòn: Tĩnh tâm mùa Vọng 2016 |

Giới Y tế Công giáo TGP Sài Gòn: Tĩnh tâm mùa Vọng 2016 |