Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Đức Chúa Giêsu Đã Phục Sinh

Hình ảnh: ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA ! ĐÂY ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN . PHÚC CHO AI ĐƯỢC MỜI ĐẾN DỰ TIỆC CHIÊN THIÊN CHUÁ .


ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA ! ĐÂY ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN . 
PHÚC CHO AI ĐƯỢC MỜI ĐẾN DỰ TIỆC CHIÊN THIÊN CHÚA


KHI        vào Giêrusalem             
NGÀI     liền bảo với anh em rằng
SẮP        hoàn thành Thánh Ý Cha
SỬA       cho bữa tiệc chúng ta hưởng dùng
RA          phòng Ly Biệt cuối cùng
ĐI           vào thánh hiến thủy chung cứu đời 

NÊN       Ngài cầm bánh "Mình Người"
NGÀI     nâng chén rượu trao lời kỷ cương 
DÙNG   "đây máu thịt" thân thương 
CHÍNH  " Tích Thần Lương" cho đời     
TIỆC       thánh lễ tuyệt vời
LY          tan tử biệt nhất thời thôi
CỨU       nhân hy lễ lên ngôi
ĐỜI         Ngài chưa hết trên đồi Can-

SAU        ba ngày sống trở về
KHI         tông đồ sợ não nề sầu đông
NGÀI      còn xuống ngục tổ tông
TRỞ        vào toang cửa! thần công cứu về  
VỀ           trong ân sủng tràn trề
TRỜI       rung đất chuyển sơn khê ầm ầm

THẦN     Lương chí ái thì thầm
LƯƠNG  thực nuôi dưỡng chính tâm con người 
THÁNH  Tâm hiến cả cho đời 
THỂ        hiện tất cả tuyệt vời xiết bao
NUÔI       hồn con sống thanh cao 
ĐỜI        ai thiếu Chúa lao đao tận cùng 
AN           làm con Chúa thủy chung 
VUI         luôn rước Chúa bổ xung xác hồn     
                                                            Trầm Hương
Hình ảnh: Đức Chúa Giêsu đã phục sinh 

Chúa Giêsu, bằng cái chết Ngài đã hủy diệt sức mạnh của tử thần, nghĩa là ma qủy, và những người qua nỗi sợ của sự chết được phải khuất phục mãi mãi.(Ga 5:25; Mt 12:40; Rm 10:7 Ep 4:9)

Do đó Đức Kitô phục sinh nắm giữ"chìa khóa của tử thần và hỏa ngục" để khi nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất, mọi gối phải bái qùy,mọi miệng lưỡi phải tung hô Đức Giêsu là Chúa.
(Dt 2:14-15; Cv 3:15)
CHÚC GIÊSU PHỤC SINH
      Chúa Giêsu, bằng cái chết Ngài đã hủy diệt sức mạnh của tử thần, nghĩa là ma qủy, và những người qua nỗi sợ của sự chết được phải khuất phục mãi mãi.(Ga 5:25; Mt 12:40; Rm 10:7 Ep 4:9)

     Do đó Đức Kitô phục sinh nắm giữ"chìa khóa của tử thần và hỏa    ngục" để khi nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất, mọi gối phải bái qùy,mọi miệng lưỡi phải tung hô Đức Giêsu là Chúa.

(Dt 2:14-15; Cv 3:15)
Hình ảnh: Giữa sự chết và phục sinh Chúa Giêsu ở đâu?

Sự im lặng bao trùm trái đất, vô cùng lặng lẽ và tĩnh mịch. Tĩnh lặng vị vua đang yên giấc, trái đất run sợ và tỉnh lặng, vì Thiên Chúa đang yên nghỉ trong nhục thể và Ngài đã phục sinh những người đã chết từ khi thế giới khởi sự...Ngài đã đi tìm Ađam là thân phụ của chúng ta, như con chiên thất lạc. Ước muốn thăm những người sống trong bóng tối của sự chết, Ngài đã trả tự do cho Ađam và Eva. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con của Evà..."Ta là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng vì các ngươi mà trở nên con của các ngươi. Ta ra lệnh cho các ngươi hỡi những người còn ngủ mê, hãy trỗi dậy. Ta không tạo dựng các ngươi để bị giam cầm trong hảo ngục. Hãy trỗi dậy từ cõi chết, vì Ta là sự sống của kẻ chết"...
Kinh Thánh cũng đã nói rõ;
"Chính Đức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.  thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí Người đã được phục sinh...chính vì thế mà tin mừng được loan báo ngay cho cả kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa (1pr 3:18- 1pr4:6)

Giữa sự chết và phục sinh Chúa Giêsu ở đâu?
     Sự im lặng bao trùm trái đất, vô cùng lặng lẽ và tĩnh mịch. Tĩnh lặng vị vua đang yên giấc, trái đất run sợ và tỉnh lặng, vì Thiên Chúa đang yên nghỉ trong nhục thể và Ngài đã phục sinh những người đã chết từ khi thế giới khởi sự...Ngài đã đi tìm Ađam là thân phụ của chúng ta, như con chiên thất lạc. Ước muốn thăm những người sống trong bóng tối của sự chết, Ngài đã trả tự do cho Ađam và Eva. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con của Evà..."Ta là Thiên Chúa của các ngươi, Đấng vì các ngươi mà trở nên con của các ngươi. Ta ra lệnh cho các ngươi hỡi những người còn ngủ mê, hãy trỗi dậy. Ta không tạo dựng các ngươi để bị giam cầm trong hảo ngục. Hãy trỗi dậy từ cõi chết, vì Ta là sự sống của kẻ chết"...

Kinh Thánh cũng đã nói rõ;

"Chính Đức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí Người đã được phục sinh...chính vì thế mà tin mừng được loan báo ngay cho cả kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa (1pr 3:18- 1pr4:6)
NGÀI ĐÃ TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Hình ảnh: HÃY CÙNG BƯỚC VÀO TAM NHẬT THÁNH VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
 
Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum), cũng gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hoặc Tam Nhật Phục Sinh (Easter Triduum). Đó là trung tâm điểm của đức tin: Sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
 
Tam nhật Vượt qua – gồm Thứ Năm Tuần Thánh (Maundy Thursday), Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), Thứ Bảy Tuần Thánh (Holy Saturday), và Lễ Phục Sinh (Easter). Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh (Great Easter Vigil), đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Từ Triduum có gốc tiếng Latin nghĩa là “ba ngày”. 
Tam Nhật Thánh bắt đầu từ bắt đầu từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào kinh chiều (Evening Prayer) của Chúa Nhật Phục Sinh. 

Tam Nhật Thánh cử hành trung tâm điểm của đức tin và ơn cứu độ: Sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Như vậy, Tam Nhật Thánh tưởng niệm Bí tích Thánh Thể (Bí tích của các Bí tích), cuộc khổ nạn, sự đóng đinh, sự chết và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Cùng với việc Thăng Thiên, các sự kiện quan trọng này tạo nên Mầu nhiệm Vượt Qua (Paschal Mystery).
    Như mọi người Công Giáo, đêm Thứ Năm Tuần Thánh, tôi thức thật khuya, ngắm nhìn Thánh Thể - Bí Tích Tình Yêu - nơi Bàn Thờ Phụ…

       Tất cả là đây, một tình yêu “tuyệt đối” – Yêu thương đến cùng”. Không có ngôn ngữ nào diễn tả hơn được nữa !, Thế nên, món quà Ngài ban tặng quý trọng hơn tất cả mọi món quà trên thế gian này, là Thịt Máu của Ngài, là Thánh Thể, là tình yêu lớn lao vượt qua mọi ngôn ngữ phàm nhân.

       Đêm nay, Chúa vẫn quỳ đó với những giọt mồ hôi máu đang rơi xuống đất để cứu chuộc đời tôi…
       Tôi quỳ đây với những nỗi buồn mất mát chuyện trần gian chứ không phải vì mất Chúa… Đau đớn thay, Ngài yêu thương tôi, tình yêu chung thủy và bao la đến như vậy, tôi lại chạy theo những tình yêu khác, người đời, danh vọng, tiền của… chóng qua và tẻ nhạt… 
      Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những con người công chính, con người lương thiện lại là nạn nhân của bất công, gian dối và tham lam. Biết bao người đã để cho bóng tối của lòng tham nổi loạn đến nỗi sẵn sàng chà đạp và lường gạt nhau. Biết bao người vì lòng tham, vì tính ghen tương đố kỵ, vì thói tự mãn kiêu căng vẫn đang tìm cách làm khổ nhau và làm hại nhau. Bao lâu lòng người còn chất chứa những ý đồ bất chính, những thủ đoạn lừa lọc, những ích kỷ nhỏ nhen, bấy lâu vẫn còn đó những con người lương thiện bị đe doạ, bị hành hạ và bị loại trừ. Đau thương vì trái tim hẹp hòi của con người, làm sao tôi vươn lên được Tình Yêu Thập Giá, khi những ngọn sóng tình đời vẫn ập đến với tôi… “có người cười, có người khóc, còn tôi, tôi vẫn cô đơn một mình”. 
     Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin, với một Đức Tin Phục Sinh, gánh nặng của chúng ta trở nên gánh nhẹ nhàng, và ách của chúng ta trở thành ách dễ dàng vì chúng ta đã tìm được sự nghỉ ngơi trong Trái Tim dịu hiền và khiêm nhường của Chúa Giêsu mà từ muôn thủa đã thuộc về Thiên Chúa.
     Đêm nay, tôi đã tìm được sự bình an, trong giây phút đớn đau tận cùng của Chúa ở Vườn Cây Dầu…
                              Vũ Phượng


Lạy Chúa Giêsu,
xin đừng để chúng con
rơi vào số những người hành xử bất công.

Xin đừng cho phép những kẻ mạnh
khoái trá khi làm ác,
bất công và bạo ngược.
Xin đừng để sự bất công kết án người vô tội,
đẩy họ đến chỗ tuyệt vọng và cái chết.
Xin khơi lên trong họ niềm hy vọng
và xin soi sáng lương tâm
của những người nắm giữ quyền bính trong thế giới này,
để họ biết cai trị trong công lý. 

Lm. Lê Công Đức

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY 2013 - TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

 ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ 2013 - "CÙNG NGÀI VUI BƯỚC"  (Mt 28,19) 


ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY NĂM NAY CHÚNG TA CÓ ĐẾN 2 ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÓ LÀ MỘT SỰ KIỆM HIẾM CÓ

 ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ HÔN NHẪN  ĐỨC HỒNG Y GIOAN B. PHẠM MINH MẪN

ĐỨC CHA PHỤ TÁ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM - GIÁM MỤC PHỤ TÁ TGP - SÀI GÒN LÀM PHÉP LÁ
ĐỘI TRỐNG KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
ĐỘI TRỐNG KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
ĐỘI TRỐNG KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

GIỚI TRẺ ĐANG CỬ ĐIỆU THEO VŨ KHÚC
GIỚI TRẺ ĐANG CỬ ĐIỆU THEO VŨ KHÚC
CA SĨ HOÀI LINH HÁT ỦNG HỘ MÙA CHAY
ĐỨC CHA  PHÊRÔ CHIA SẺ TRƯỚC LỄ
ĐỨC CHA PHÊRÔ CHIA SẺ TRƯỚC LỄ

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM LÀM PHÉP LÁ
                       ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM LÀM PHÉP LÁ
QUÝ CHA ĐỒNG TẾ CÙNG QUÝ TU SĨ RƯỚC LÁ
QUÝ CHA ĐỒNG TẾ CÙNG QUÝ TU SĨ RƯỚC LÁ
ĐỌC TIN MỪNG TRƯỚC KHI RƯỚC LÁ
GIỚI TRẺ CÁC XỨ-  GẤP MƯỜI LẦN NHƯ VẬY
VÌ QUÁ ĐÔNG NÊN CHỈ CHỤP ĐƯỢC 1 GÓC
CÁC CHA ĐỒNG TẾ DÂNG THÁNH LỄ
ĐỨC CHA  PHÊ RÔ CHIA SẺ LỜI CHÚA
ĐỨC CHA PHÊ RÔ CHIA SẺ LỜI CHÚA
  ĐỨC CHA  PHÊ RÔ CHIA SẺ LỜI CHÚA

  ĐỨC CHA  PHÊ RÔ CHIA SẺ LỜI CHÚA
CHÚC TỤNG MÌNH VÀ MÁU THÁNH
 
ĐANG RƯỚC LỄ
ĐỨC CHA  PHÊ RÔ CẮT BÁNH SINH NHẬT 20 NĂM
CÁC EM CHUẨN BỊ HOẠT CẢNH
CÁC EM CHUẨN BỊ HOẠT CẢNH
CÁC ANH CHỊ TRONG HIỆP HỘI THÁNH MẪU TGP. SÀI GÒN XÓC GIỎ TRONG THÁNH LỄ ĐẠI HỘI MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2013


Mục Vụ Giới Trẻ Mừng Sinh Nhật tròn 20 năm (1993-2013) 
         
      Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và để niềm vui Kitô Giáo tiếp tục triển nở trong trái tim mỗi người, chúng ta hãy cùng ra đi với Chúa, ra đi trong chân lý và trong tình yêu của Ngài để làm cho muôn dân trở nên môn đệ, đúng như câu chủ đề của ngày đại hội: « Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ !» (Mt 28,19).  
      Hôm nay ngày 23-03-2013 lúc 16h mọi người đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ do Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng quý Cha và quý Tu Sĩ đã đồng tế dâng Thánh Lễ Lễ Lá, với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh.Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Đại Hội Giới Trẻ năm nay càng long trọng hơn vì chúng ta có đến 2 Đức Giáo Hoàng.
            Mới hơn 13h chiều, khuôn viên của Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã trong tư thế sẵn sàng đón các bạn trẻ, Băng rôn, biểu ngữ, cờ hoa phất phới reo vui trong nắng chiều như  cùng với giới trẻ tung hô vạn tuế Người là Vua: "Hoan hô chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".
       Theo chân các bạn trẻ, tôi cũng trình xuất vé vào cổng, đến nhận một hộp bánh mì batê và 1 chai nước và tự tìm chỗ cho thích hợp để chụp ảnh làm phóng sự, vì tôi đang học khóa Truyền Thông tại Trung Tâm Mục vụ  Tổng Giáo Phận Sài Gòn, phải có hình ảnh và bài viết gửi về cho Tổng Giáo Phận khi có Thánh Lễ và có sự kiện lớn. Đã 15h chiều mà nắng còn một nửa sân. Nắng kệ nắng, gió kệ gió, các bạn trẻ không ai bảo ai là ngồi xuống đất.
      Khoảng 16h chiều, cha Gioan Lê Quang Việt đặt trách giới trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn lên công bố và khai mạc đại hội với chủ đề  "CÙNG NGÀI VUI BƯỚC"  (Mt 28,19)    Tiếng vỗ tay của các bạn trẻ cũng góp phần khai mạc cho ngày đại hội, khi Logo Đại Hội được giới thiệu con thuyền là hành trình niềm tin của Giáo Hội,  Một con Thuyền mà thế gian đang khao khát và niềm tin để nói lên sự vững tin trong Chúa Kitô để vững bước đi trong Giáo Hội . "Cùng Ngài vui bước, bước đến sự sống". 
      Trong bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô, Ngài nói Ngài đã có duyên với giới trẻ, khi cha về dâng lễ ở Nhà Thờ Đức Bà thì cũng qui tụ giới trẻ, kỷ niệm của Cha về giới trẻ, cha đã về Gia Kiệm giảng tĩnh tâm 3 ngày cho giới trẻ  thánh lễ lúc 4h sáng,  thánh lễ 4h sáng ít có nhà thờ nào dành cho giới trẻ. Nhưng ở giáo xứ Gia Kiệm lại có thánh lễ 4h sáng cho giới trẻ, vậy mà các bạn lại đi rất đông, nữ mặc áo dài trắng, các anh nam mặc sơ mi áo bỏ trong thùng, một sự việc hiếm thấy. 
     Trung Tâm Mục vụ  Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã đón tiếp hơn 10 ngàn bạn trẻ của giáo phận trong ngày đại hội giới trẻ hàng năm, Đại hội Giới trẻ Sài Gòn năm nay có bầu khí tưng bừng hơn, náo nhiệt rộn rã hơn.
Chương trình gồm có:
  • PHẦN CHUẨN BỊ: Giáo lý Hội Thánh Công Giáo
  • PHẦN MỘT: ( Dành cho tham dự viên có đăng ký workshop)
             13g00-13g30: Đón tiếp
        13g30-15g30: Workshops
PHẦN HAI: ( Dành cho tất cả tham dự viên)
       15g30: Vui bước bên nhau-Tạ ơn Chúa đã gieo vãi hạt mầm đức tin trên quê hương Việt Nam
         17g00: Vui bước trong Giêsu-Thánh lễ
        18g30: Vui bước với Giáo hội-Nhìn lại hành trình sau 20 năm thành lập MVGT Saigon
         20g30: Vui bước lên đường-Loan báo niềm tin
         20h30 - 21h00 : Chầu Thánh Thể  
       Chương trình đại hội đã khép lại trong 8 tiếng  đồng hồ, chắc chắn đã để lại trong tôi, trong bạn một dấu ấn khó phai, trong trái tim hơn 10 ngàn bạn trẻ có mặt hôm nay là lời mời gọi lên đường dấn thân vững tin vui bước bên nhau, vui bước với giáo hội và vui bước trong Giêsu, để tình thương được chia san, tình yêu được nối kết, đan tay loan báo Tin Mừng.
                                                                   Vũ Phượng

                            Giới trẻ ngày nay rất tuyệt vời
Đem tình thân ái đến muôn nơi
Hy sinh phục vụ đâu ngại khó
Niềm vui hạnh phúc đến muôn đời
***
Giới trẻ hôm nay sống rạng ngời
Đức Tin tỏa sáng khắp muôn nơi
Tin Mừng loan báo cho trần thế
Nối kết đan tay mở Nước Trời

Hoài Thanh


             

    

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

GIẢNG VIÊN - HỌC VIÊN - HỌC VIỆN MỤC VỤ TGP- SÀI GÒN TĨNH TÂM MÙA CHAY

     Trong tâm tình Mùa Chay ăn năn sám hối trờ về với Chúa. Năm nay tôi được tĩnh tâm  với tất cả học viên ở Học Viện cùng với quý Giảng Viên, tại Hội Trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

“Tin trong đức Ái khơi lên tình bác ái”

        Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta, nhưng còn muốn kéo chúng ta đến với Ngài, biến đổi chúng ta một cách sâu xa đến nỗi  chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: Không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2,20)     

*****
     Ai đang đau khổ, cô đơn , bệnh tật, thất vọng, buồn chán, trụy lạc và mất niềm tin trong cuộc sống, Hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đang là thân phận con người.

     Chúa Giê-su trong thân phận con người, Ngài cũng cảm thấy đau khổ vì bị đồ đệ bỏ rơi, người thân quay lưng chống đối. Biết bao lời hứa đã từng cam kết sẽ uống cạn chén đắng cùng Thầy, sẽ theo Thầy cho đến cùng, nhưng những lời hứa ấy chỉ như gió thoảng mây bay. Ngài hiểu thật sâu xa tính mỏng dòn của tình người. Tình người dễ phôi phai. Lòng người dễ thay đồi. Nhưng, dầu vậy, Ngài vẫn trung thành với tình yêu của mình. Ngài vượt qua mọi trở ngại để dấn thân cho người mình yêu. Ngài mãi mãi trung tín trong tình yêu vì đã yêu thì “yêu cho đến cùng”.

     Lạy Chúa, trên con đường phục vụ đã có những lúc con nghĩ mình đã bị bỏ rơi, con chỉ biết phó thác con cho Chúa Quan Phòng, giữa bao lo âu con vẫn thấy có một niềm vui lớn, vì con luôn tin có Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là Đấng đã ban cho con niềm tin và hy vọng.
                                                                      Vũ PhượngCha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Đây là những hình ảnh chưa tĩnh tâm mới vào phòng
Đây là những hình ảnh chưa tĩnh tâm mới vào phòng


Vũ Phượng


Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

SỬA LỖI CHO NHAU

SỬA LỖI CHO NHAU
Lời ngọt lọt đến tận xương
Chua cay đắng đót ai vương vào lòng
Giọt sương nhè nhẹ mát trong
Nụ xinh đón nhận vui lòng nở ra
Bông hoa đỏ thắm vườn nhà
Cho đời hương sắc đậm đà vui tươi...
Phong ba, bão táp, mưa rơi
Hoa kia gãy cánh tả tơi ngậm ngùi
Mới hay sửa lỗi cho người
Nhẹ nhàng, nhắc nhở, vui tươi nhận tình
Đâu như cơn bão thất kinh
Mấy ai đón nhận để mình chịu đau
Yêu thương sửa lỗi cho nhau
Như giọt sương nhẹ thấm sâu vào lòng
Hiệu quả hơn cả ước mong
Giúp nhau thăng tiến đôi lòng cùng vui .

Mộng Bình.