Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦNĐức Chúa Thánh Thần Hiện xuống 
( Xin cho được đầy ơn Chúa Thánh Thần)

Ngày lễ Ngũ Tuần đến nơi,
Sau khi Chúa đã về trời hiển vinh.
Môn đệ tụ họp cầu kinh.
Cửa nhà đóng kín. Lặng thinh nguyện cầu.
Thánh Thần Thiên Chúa từ đâu,
Lấy hình lưỡi lửa trên đầu các ông.
Mở lòng mở trí hiểu thông,
Nói nhiều tiếng lạ mà không ai ngờ.
Môn đệ nôn nóng từng giờ,
Giảng lời Thầy dạy, tôn thờ Chúa Cha.
Từng đoàn giáo hữu từ xa,
Kéo nhau tìm đến để mà ngóng tin,
Mọi người kinh ngạc thất kinh,
Nghe được ngôn ngữ của mình không sai.
Hỏi nhau môn đệ là ai?
Ga-li-lê đó, còn ai lạ gì!
Vậy mà họ được thông tri,
Họ đi rao giảng những gì họ nghe.
Chúa Thánh Thần Đấng chở che,
Ban ơn soi sáng, vỗ về ủi an,
Ban ơn vượt thắng thế gian.
Cầu Thánh Linh Chúa dẫn đàng giúp con.
Bảy ơn con giữ vuông tròn:
Ơn Kính Sợ Chúa, Người con tôn thờ.
Tình yêu Thiên Chúa vô bờ.
Giúp con đừng có làm nhơ danh Ngài.
Ơn Đạo Đức, ơn thứ hai.
Tâm tình con thảo, đường dài theo Cha,
Xin cho con biết ngợi ca,
Một lòng một dạ yêu Cha trọn đời.
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời,
Xin giúp con biết tình Trời trao ra.
Ơn Sức Mạnh, ơn thứ ba.
Xin thêm sức mạnh vượt qua nguy nàn.
Giúp con chớ có than van,
Chu toàn bổn phận, với ngàn khó khăn.
Xin cho con luôn nhớ rằng,
Hy sinh, nhịn nhục, siêng năng nguyện cầu.
Xin cho lòng mến thâm sâu,
Yêu thương săn sóc, chớ đâu chối từ.
Ơn Hiểu Biết, ơn thứ tư,
Cho con hiểu rõ nhân từ tình Cha.
Giúp con luôn biết thứ tha,
Cho dù nghịch cảnh hay là oái oăm.
Ơn Biết Lo Liệu, ơn thứ năm,
Đâu là sự thật, chú chăm kiếm tìm.
Tình Chúa giữ mãi trong tim,
Làm sao biết cách giải niềm đớn đau.

Ơn Thông Minh, ơn thứ sáu.
Biết vâng Thánh ý, cùng nhau giúp đời,
Giúp cho người biết Chúa Trời,
Cho con lòng trí sáng ngời tin yêu.
Trong lòng chớ có tự kiêu,
Khiêm nhường học hỏi những điều Ngài ban.
Ơn Khôn Ngoan, Ơn thứ bảy
Phân biệt phải trái, chu toàn người ơi.
Bảy ơn thánh thật tuyệt vời,
Giúp Tin, Cậy, Mến sống đời chứng nhân.
Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần,
Xin Ngài đổi mới, phúc ân tâm hồn.

Đăng nhận xét