Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Giáo Xứ Lạc Quang: Mừng Tân Linh Mục Vincent Đỗ Cao Đạt

Sáng ngày 11-6-2013, tại khuôn viên Dòng Thừa sai Đức tin Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế, gồm 4 thầy thuộc Tỉnh dòng Thừa sai Đức tin Việt Nam (MF), Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC) và Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI). Trong đó có Linh Mục Vincent Đỗ Cao Đạt Thuộc Giáo xứ Lạc Quang.
Đăng nhận xét